Bài viết này ra mắt cách thay đổi giữa tấn, tạ, yến, và kg. Ví dụ: 1 tấn bởi bao nhiêu tạ? 1 tạ bởi bao nhiêu kg? 1 yến bởi bao nhiêu kg?

Đây là bảng bắt tắt cách thay đổi nhanh thân tấn, tạ, yến với kg. Tự cao mang đến thấp sẽ là: Tấn > Tạ > Yến > Kg.

Bạn đang xem: 1/2 tạ bằng bao nhiêu kilôgam

Tấn Tạ Yến Kg
1 10 100 1.000
5 50 500 5.000
10 100 1.000 10.000
100 1.000 10.000 100.000

Từ bảng trên, chúng ta sẽ bao gồm câu vấn đáp cho các thắc mắc liên quan tiền như sau:

Câu hỏi liên quan Trả lời
1/5 tấn bằng bao nhiêu kg? 200
1 triệu tấn bằng bao nhiêu kg? 1 tỷ
1/2 tạ bởi bao nhiêu yến? 5
1 tấn bằng bao nhiêu kg? 1.000
1/5 tạ bằng bao nhiêu kg? 20
1,5 tấn bằng bao nhiêu kg? 1.500
150 tấn bằng bao nhiêu tạ? 1.500
7 tấn bởi bao nhiêu kg? 7.000
1/2 tấn bởi bao nhiêu tạ? 5
1/5 tấn bằng bao nhiêu tạ? 2
27 tạ bởi bao nhiêu kg? 2.700
1 tấn bằng bao nhiêu tạ? 10
1 tấn bao nhiêu kg? 1.000
60 tấn bởi bao nhiêu tạ? 600
1 tấn là bao nhiêu kg? 1.000
1/5 tấn bằng bao nhiêu kg? 200
1,5 tấn bằng bao nhiêu kilôgam? 1.500
1tan bằng bao nhiêu kg? 1.000
1 tấn bởi bao nhiêu yến? 100
1/2 tấn bằng bao nhiêu kg? 500
1/4 tấn bởi bao nhiêu kg? 250
4,6 tấn bởi bao nhiêu tạ? 46
một tấn bằng bao nhiêu kg? 1.000

1 tấn bởi bao nhiêu tạ?

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1.000 kg.

Như vậy, 1 tấn bằng 1o tạ hoặc một ngàn kilôgam. (1 tấn = 1.000 kg)

Tấn là một đơn vị đo khối lượng thuộc hệ giám sát cổ Việt Nam.

1 tạ bằng bao nhiêu kg?

1 tạ = 1/10 tấn = 10 yến = 100 kg.

Như vậy, 1 tạ bằng một trăm kilôgam. (1 tạ = 100 kg)

Cũng y hệt như tấn, tạ là một đơn vị đo khối lường với thuộc hệ tính toán cổ Việt Nam.

Chúng ta rất có thể nghe từ bỏ tạ này trong cuộc sống hàng ngày, ví như tạ thóc giỏi tạ gạo.

Xem thêm: Tắt Xoay Màn Hình Iphone 4, 5 Và Iphone 8, ​Cách Tắt Xoay Màn Hình Iphone Dễ Dàng

1 yến bằng bao nhiêu kg?

1 yến = 1/10 tạ = 1/100 tấn = 10 kg.

Như vậy, 1 yến bởi mười kilôgam. (1 yến = 10 kg)

*
1 tấn gạo bởi 1.000 kg. (Ảnh: Pixabay)

1 triệu tấn bằng bao nhiêu kg

1 tấn bằng 1.000 kg. đem 1 triệu nhân cùng với 1.000 là họ được kết quả.

1.000.000 x 1.000 = 1.000.000.000. Vậy 1 triệu tấn bằng 1 tỷ kg.

1 yến 7 kg bằng bao nhiêu kg

1 yến bằng 10 kg; cùng với 7 kg nữa là 17 kg. Vậy 1 yến 7 kg bằng 17 kg.

1/2 yến bởi bao nhiêu kg

1 yến bằng 10 kg; đem 10 nhân với 50% (tức là 0,5) sẽ bằng 5 kg. Vậy 50% yến bằng 5 kg.

1/5 yến bởi bao nhiêu kilogam

1 yến bởi 10 kg; lấy 10 nhân với 01/05 (tức là 0,2) sẽ bằng 2 kg. Vậy 1/5 yến bởi 2 kg.

Nguồn tham khảo

Tấn - Wikipedia tiếng Việt Tạ - Wikipedia giờ đồng hồ Việt Yến - Wikipedia giờ Việt