Ảnh Thần bài bác Hồng Kông, nổi tiếng trái đất như: Châu Nhuận Phát, Cổ Thiên Lạc, Châu Tinh Trì vui nhộn dành cho chính mình đọc là fan mến mộ của thể loại phim này.

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ban-la.jpg?fit=1920%2C1200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ban-la.jpg?fit=780%2C488&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAiUAAAFXAQAAAABVFAMRAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAuSURBVHja7cExAQAAAMKg9U/tbQegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4A13KAAGp/EJbAAAAAElFTkSuQmCC" width="549" height="343" data-original-width="549" data-original-height="343" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài bắn lá" alt="Hình thần bài bắn lá" style="width: 549px; height: 343px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ban-la.jpg?w=549&h=343&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" /> " data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-chap-tay.jpg?fit=756%2C1070&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-chap-tay.jpg?fit=396%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPMAAAFXAQAAAABfd0XeAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAiSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAAAAAAODHACrgAAFYxa53AAAAAElFTkSuQmCC" width="243" height="343" data-original-width="243" data-original-height="343" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng vừa lòng Hình ảnh thần bài chắp tay" alt="Tổng đúng theo Hình ảnh thần bài xích chắp tay" style="width: 243px; height: 343px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-chap-tay.jpg?w=243&h=343&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-cam-keo.jpg?fit=936%2C1389&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-cam-keo.jpg?fit=377%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANoAAAFDAQAAAAB0eC1JAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAgSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tCU+gAAAAAAAAAAAArgYklwABtpG2cwAAAABJRU5ErkJggg==" width="218" height="323" data-original-width="218" data-original-height="323" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài cầm kẹo" alt="Ảnh thần bài cầm kẹo" style="width: 218px; height: 323px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-cam-keo.jpg?w=218&h=323&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-mac-vest.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-mac-vest.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAj4AAAFDAQAAAAASHTmDAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAuSURBVHja7cExAQAAAMKg9U9tCy+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICDAVwbAAEeTgMEAAAAAElFTkSuQmCC" width="574" height="323" data-original-width="574" data-original-height="323" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài xích mặc vest" alt="Hình thần bài xích mặc vest" style="width: 574px; height: 323px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-mac-vest.jpg?w=574&h=323&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-xoe-bai.jpg?fit=1000%2C1185&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-xoe-bai.jpg?fit=472%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaMAAAHxAQAAAADoqO6lAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAwSURBVHja7cEBDQAAAMKg90/t7AEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMANaNYAAS+ij7AAAAAASUVORK5CYII=" width="419" height="497" data-original-width="419" data-original-height="497" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng phù hợp Hình hình ảnh thần bài xòe bài" alt="Tổng vừa lòng Hình hình ảnh thần bài bác xòe bài" style="width: 419px; height: 497px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-xoe-bai.jpg?w=419&h=497&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-nen-trang.jpg?fit=972%2C1296&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-nen-trang.jpg?fit=420%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXUAAAHxAQAAAAC6pxGrAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAuSURBVHja7cExAQAAAMKg9U9tDB+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+Bl0wAAFf73jNAAAAAElFTkSuQmCC" width="373" height="497" data-original-width="373" data-original-height="497" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng đúng theo Hình ảnh thần bài xích nền trắng" alt="Tổng vừa lòng Hình hình ảnh thần bài bác nền trắng" style="width: 373px; height: 497px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-nen-trang.jpg?w=373&h=497&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cam-la-bai.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cam-la-bai.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAj8AAAFEAQAAAADg2mIFAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAuSURBVHja7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAnA1xkAAHqbLiAAAAAAElFTkSuQmCC" width="575" height="324" data-original-width="575" data-original-height="324" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài bác cầm lá bài" alt="Hình thần bài xích cầm lá bài" style="width: 575px; height: 324px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cam-la-bai.jpg?w=575&h=324&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-do-den.jpg?fit=820%2C1224&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-do-den.jpg?fit=375%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANkAAAFEAQAAAACCSqbyAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAgSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tCy+gAAAAAAAAAAAAfgYktAAB6JVuaAAAAABJRU5ErkJggg==" width="217" height="324" data-original-width="217" data-original-height="324" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài xích đỏ đen" alt="Ảnh thần bài bác đỏ đen" style="width: 217px; height: 324px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-do-den.jpg?w=217&h=324&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-thach-nhat-kien.jpg?fit=950%2C1329&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-thach-nhat-kien.jpg?fit=400%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQUAAAFsAQAAAADtFpGuAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAiSURBVGje7cEBAQAAAIIg/69uSEABAAAAAAAAAAAAAACvBjBYAAE0XEJpAAAAAElFTkSuQmCC" width="261" height="364" data-original-width="261" data-original-height="364" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài bác Thạch tuyệt nhất Kiên" alt="Ảnh thần bài bác Thạch duy nhất Kiên" style="width: 261px; height: 364px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-thach-nhat-kien.jpg?w=261&h=364&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ao-den.jpg?fit=800%2C1078&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ao-den.jpg?fit=415%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQ4AAAFsAQAAAAAV9mpZAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAjSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tCj+gAAAAAAAAAAAAAAAAeBsxxAABGO7IgwAAAABJRU5ErkJggg==" width="270" height="364" data-original-width="270" data-original-height="364" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài xích áo đen" alt="Hình thần bài áo đen" style="width: 270px; height: 364px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ao-den.jpg?w=270&h=364&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-chau-tinh-tri.jpg?fit=756%2C1070&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-chau-tinh-tri.jpg?fit=396%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQEAAAFsAQAAAADk/THUAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAiSURBVGje7cEBAQAAAIIg/69uSEABAAAAAAAAAAAAAACvBjBYAAE0XEJpAAAAAElFTkSuQmCC" width="257" height="364" data-original-width="257" data-original-height="364" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài Châu Tinh Trì" alt="Ảnh thần bài Châu Tinh Trì" style="width: 257px; height: 364px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-chau-tinh-tri.jpg?w=257&h=364&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-dang-cuoi.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-dang-cuoi.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQwAAACWAQAAAAADfYuvAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAcSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tCj+gAAAAAABeBhSCAAGJYMhoAAAAAElFTkSuQmCC" width="268" height="150" data-original-width="268" data-original-height="150" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài bác đang cười" alt="Ảnh thần bài xích đang cười" style="width: 268px; height: 150px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-dang-cuoi.jpg?w=268&h=150&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-anime.jpg?fit=1920%2C1111&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-anime.jpg?fit=780%2C451&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQwAAACbAQAAAAC/45hxAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAcSURBVFjD7cEBDQAAAMKg90/tZg6gAAAAAAC4ARUxAAHj3eLrAAAAAElFTkSuQmCC" width="268" height="155" data-original-width="268" data-original-height="155" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng phù hợp Hình hình ảnh thần bài bác anime" alt="Tổng hợp Hình ảnh thần bài anime" style="width: 268px; height: 155px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-anime.jpg?w=268&h=155&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-xoe-bai.jpg?fit=825%2C1024&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-xoe-bai.jpg?fit=451%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPkAAAE1AQAAAAANaXtGAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAhSURBVGje7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAAAAAAAgAsDJ9UAAeCMOaIAAAAASUVORK5CYII=" width="249" height="309" data-original-width="249" data-original-height="309" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài xích xòe bài" alt="Ảnh thần bài xòe bài" style="width: 249px; height: 309px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-xoe-bai.jpg?w=249&h=309&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-dau-lau.jpg?fit=1600%2C900&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-dau-lau.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQ8AAACZAQAAAAAZHIJ5AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAcSURBVFjD7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAADuDRTrAAG1t7XgAAAAAElFTkSuQmCC" width="271" height="153" data-original-width="271" data-original-height="153" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng phù hợp Hình hình ảnh thần bài đầu lâu" alt="Tổng hòa hợp Hình ảnh thần bài xích đầu lâu" style="width: 271px; height: 153px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-dau-lau.jpg?w=271&h=153&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-toi-den.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-toi-den.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQ8AAACYAQAAAADSQFHcAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAcSURBVFjD7cExAQAAAMKg9U9tDQ+gAAAAAAC+DRTIAAH3Ta0CAAAAAElFTkSuQmCC" width="271" height="152" data-original-width="271" data-original-height="152" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài nền về tối đen" alt="Ảnh thần bài bác nền buổi tối đen" style="width: 271px; height: 152px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-toi-den.jpg?w=271&h=152&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ngoi-ghe.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ngoi-ghe.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXMAAADRAQAAAAAWYm9uAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAgSURBVGje7cEBDQAAAMKg909tDwcUAAAAAAAAAAAA/BsnMAABBzwUCgAAAABJRU5ErkJggg==" width="371" height="209" data-original-width="371" data-original-height="209" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài ngồi ghế" alt="Hình thần bài ngồi ghế" style="width: 371px; height: 209px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-ngoi-ghe.jpg?w=371&h=209&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nhin-nhau.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nhin-nhau.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXMAAADQAQAAAADdPrzLAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAhSURBVGje7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAAAA4M8AJwAAAZ9DLDEAAAAASUVORK5CYII=" width="371" height="208" data-original-width="371" data-original-height="208" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài xích nhìn nhau" alt="Ảnh thần bài bác nhìn nhau" style="width: 371px; height: 208px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nhin-nhau.jpg?w=371&h=208&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-va-cau-noi.jpg?fit=960%2C960&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-va-cau-noi.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaUAAAGlAQAAAAByqdQDAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAtSURBVHja7cGBAAAAAMOg+VPf4ARVAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwDWM4AAYIbUpwAAAAASUVORK5CYII=" width="421" height="421" data-original-width="421" data-original-height="421" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài bác và câu nói" alt="Hình thần bài bác và câu nói" style="width: 421px; height: 421px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-va-cau-noi.jpg?w=421&h=421&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cuoi-lon.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cuoi-lon.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYwAAADfAQAAAADNL9kKAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAiSURBVGje7cGBAAAAAMOg+VNf4AhVAQAAAAAAAAAAAAAcAyxtAAEGXGbqAAAAAElFTkSuQmCC" width="396" height="223" data-original-width="396" data-original-height="223" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài bác cười lớn" alt="Hình thần bài cười lớn" style="width: 396px; height: 223px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cuoi-lon.jpg?w=396&h=223&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nhin-thang.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nhin-thang.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYwAAADfAQAAAADNL9kKAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAiSURBVGje7cGBAAAAAMOg+VNf4AhVAQAAAAAAAAAAAAAcAyxtAAEGXGbqAAAAAElFTkSuQmCC" width="396" height="223" data-original-width="396" data-original-height="223" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài nhìn thẳng" alt="Ảnh thần bài nhìn thẳng" style="width: 396px; height: 223px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nhin-thang.jpg?w=396&h=223&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-luu-duc-hoa.jpg?fit=738%2C1200&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-luu-duc-hoa.jpg?fit=344%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAb0AAALTAQAAAACqQ+FeAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAA/SURBVHja7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgGMDoPsAAbPEMEcAAAAASUVORK5CYII=" width="445" height="723" data-original-width="445" data-original-height="723" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng vừa lòng Hình ảnh thần bài bác Lưu Đức Hoa" alt="Tổng đúng theo Hình ảnh thần bài Lưu Đức Hoa" style="width: 445px; height: 723px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-luu-duc-hoa.jpg?w=445&h=723&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-toi.jpg?fit=2000%2C1691&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-toi.jpg?fit=663%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVsAAAElAQAAAABinHzxAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAkSURBVGje7cGBAAAAAMOg+VOf4AZVAQAAAAAAAAAAAAAAANcAM4EAAeyv9M4AAAAASUVORK5CYII=" width="347" height="293" data-original-width="347" data-original-height="293" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài xích nền tối" alt="Ảnh thần bài nền tối" style="width: 347px; height: 293px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-toi.jpg?w=347&h=293&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-anime.jpg?fit=1600%2C1000&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-anime.jpg?fit=780%2C488&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVsAAADZAQAAAACmu64nAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAgSURBVGje7cEBDQAAAMKg909tDwcUAAAAAAAAAAAAtwYmJQABWIK7aAAAAABJRU5ErkJggg==" width="347" height="217" data-original-width="347" data-original-height="217" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài bác anime" alt="Hình thần bài bác anime" style="width: 347px; height: 217px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-anime.jpg?w=347&h=217&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-hinh-ve.jpg?fit=1215%2C717&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-hinh-ve.jpg?fit=780%2C460&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVsAAADNAQAAAAA+/O6qAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAgSURBVGje7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAACAewMkCQABSnSO3AAAAABJRU5ErkJggg==" width="347" height="205" data-original-width="347" data-original-height="205" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng hợp Hình ảnh thần bài xích mẫu ảnh hình vẽ" alt="Tổng hợp Hình ảnh thần bài bác mẫu ảnh hình vẽ" style="width: 347px; height: 205px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-hinh-ve.jpg?w=347&h=205&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-den.jpg?fit=900%2C1277&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-den.jpg?fit=395%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOEAAAE/AQAAAACYi5k8AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAgSURBVGje7cGBAAAAAMOg+VNf4AhVAQAAAAAAAAAA8A0lYgABN1CSogAAAABJRU5ErkJggg==" width="225" height="319" data-original-width="225" data-original-height="319" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài nền đen" alt="Ảnh thần bài nền đen" style="width: 225px; height: 319px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-den.jpg?w=225&h=319&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-that-no.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-that-no.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjcAAAE/AQAAAACS6N/zAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAsSURBVHja7cEBDQAAAMKg90/t7AEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADdZuAABqb/n1AAAAABJRU5ErkJggg==" width="567" height="319" data-original-width="567" data-original-height="319" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng phù hợp Hình ảnh thần bài thắt nơ" alt="Tổng hòa hợp Hình hình ảnh thần bài bác thắt nơ" style="width: 567px; height: 319px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-that-no.jpg?w=567&h=319&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cam-sung.jpg?fit=1000%2C1500&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cam-sung.jpg?fit=373%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYIAAAJDAQAAAAAu3S6oAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAAzSURBVHja7cExAQAAAMKg9U9tB2+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4DcRYAAdP+NXkAAAAASUVORK5CYII=" width="386" height="579" data-original-width="386" data-original-height="579" itemprop="http://schema.org/image" title="Hình thần bài bác cầm súng" alt="Hình thần bài bác cầm súng" style="width: 386px; height: 579px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-than-bai-cam-sung.jpg?w=386&h=579&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-vang.jpg?fit=1000%2C1427&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-vang.jpg?fit=392%2C560&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZYAAAJDAQAAAAAAmA86AAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAAA0SURBVHja7cEBDQAAAMKg909tDjegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+DHWcAAE+NpMcAAAAAElFTkSuQmCC" width="406" height="579" data-original-width="406" data-original-height="579" itemprop="http://schema.org/image" title="Ảnh thần bài xích nền vàng" alt="Ảnh thần bài nền vàng" style="width: 406px; height: 579px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/anh-than-bai-nen-vang.jpg?w=406&h=579&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-ao-so-mi.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-ao-so-mi.jpg?fit=780%2C439&ssl=1" src="https://ptt.edu.vn/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAxwAAAHAAQAAAAAAH1PYAAAAAnRSTlMAAHaTzTgAAABDSURBVHja7cExAQAAAMKg9U9tCj+gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIC3AbDAAAHJ8+HNAAAAAElFTkSuQmCC" width="796" height="448" data-original-width="796" data-original-height="448" itemprop="http://schema.org/image" title="Tổng hợp Hình ảnh thần bài bác áo sơ mi" alt="Tổng phù hợp Hình ảnh thần bài xích áo sơ mi" style="width: 796px; height: 448px;" data-src="https://i0.wp.com/ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/hinh-anh-than-bai-ao-so-mi.jpg?w=796&h=448&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*

Với đa số hình ảnh thần bài trong tủ đồ của thiệt Như cuộc sống đời thường mà tôi đã share ở trên, chắc chắn rằng sẽ giúp đỡ bạn nhớ về một bộ phim truyền hình huyền thoại nối sát với tuổi thơ. Hoặc còn nếu không những hình hình ảnh này còn hoàn toàn có thể là lá bùa như mong muốn để chúng ta cũng có thể tự tin hơn một trong những trò đùa vào cơ hội Tết này. Hy vọng rằng chúng ta có thể chia sẻ hầu hết hình ảnh này đến nhiều người dân thân và anh em của mình.