Hôm nay mình đang hướng dẫn các bạn cách bấm arcsin, arccos, arctan cùng arccot bằng máy vi tính cầm tay CASIO fx 880 BTG

Chúng ta có nhu cầu bấm những phím bên trên khi đề nghị tìm số đo của góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó

Việc thực hiện thành thạo những phím trên đã giúp bọn họ tìm bao gồm xác, nhanh chóng số đo của góc và xa không dừng lại ở đó là giải phương trình lượng giác


1 Góc tìm kiếm được sẽ hiển thị như thế nào

Tùy thuộc vào đơn vị chức năng góc được cài bỏ lên fx 880 BTG mà góc tìm được sẽ hiển thị theo đơn vị chức năng độ hoặc rađian

Giả sử họ cần tra cứu góc biết

*

fx 880 BTG đang hiển thị

*
giả dụ bạn setup đơn vị góc là độ cùng hiển thị
*
nếu bạn thiết lập đơn vị góc là rađian

*

Trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ thống độc nhất với nhau cài đặt đơn vị góc là rađian chúng ta nhá

2 khẳng định số đo của góc lúc biết giá trị lượng giác

Tùy trực thuộc vào quý hiếm lượng giác rõ ràng là sin hoặc cos hoặc tan hoặc cot mà họ sẽ thực hiện cho phù hợp

2.1 cực hiếm lượng giác sin

Chẳng hạn mình cần tìm một góc vừa lòng

*
thì triển khai tuần tự theo quá trình bên dưới

Bước 1 thừa nhận phím

*
để nhập hàm arcsin

*

Bước 2 nhập

*
=> thừa nhận phím EXE

2.2 quý hiếm lượng giác cos

Chẳng hạn mình cần tìm một góc

*
vừa lòng
*
thì thực hiện tuần từ bỏ theo quá trình bên dưới

Bước 1 nhận phím

*
nhằm nhập hàm arccos

*

Bước 2 nhập

*
=> thừa nhận phím EXE

*

2.3 quý giá lượng giác tan

Chẳng hạn bản thân cần xác minh số đo của góc khi biết giá trị lượng giác tan của góc bằng thì thực hiện tuần từ bỏ theo công việc bên dưới

Bước 1 nhấn phím để nhập hàm arctan

*

Bước 2 nhập => nhận phím EXE

*

2.4 cực hiếm lượng giác cot

Chẳng hạn bản thân cần khẳng định số đo của góc khi biết giá trị lượng giác cot của góc bởi thì triển khai tuần từ theo công việc bên dưới

Bước 1 dấn phím => thừa nhận phím

*
=> nhận phím
*

*

Bước 2 nhập quý hiếm lượng giác, ở chỗ này mình vẫn nhập

*

Bước 3 nhận phím

*
 => nhận phím ) => dấn phím EXE

*

3 Lời kết

Bản chất của vấn đề bấm arcsin, arccos, arctan với arccot trên laptop cầm tay CASIO fx 880 BTG chính là tìm số đo của góc lúc biết giá trị lượng giác của góc đó

Thành thạo bài toán làm này đã giúp bọn họ giải nhanh những phương trình lượng giác cơ bản