•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">

Bạn đang xem: Các món làm từ bí đao

*
Huỳnh phân phát
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">
*
vương Châu Giai Kỳ
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">

Xem thêm: Từ A - Just A Moment

bí đao (tuỳ theo nhân khẩu) • thịt băm • Hành lá • Carrot xay nhuyễn • Hành tím xay nhuyễn • Thanh cua (ai có thịt cua thì càng tốt) • hương liệu gia vị (bột ngọt, tiêu, nước mắm…)
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">
bí đao • la hán • đoạn mía lau lâu năm 15cm • thục địa • lá dứa (lá nếp) • nước rét • con đường phèn (tuỳ thích) • muối bột (tuỳ thích)
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bís","đaos","bí","đao">">
dom-event-logger#log:once becomesVisible->snowplow-dom-event#logEvent:once" data-visibility-watch-intersection-threshold-value="0.5" data-dom-event-logger-url-value="/vn/activity_logs" data-dom-event-logger-params-value=""event":"search.visual_guides.show","ref":"search","page":1,"position":13,"keyword":"bí đao","metadata":<"canh túng thiếu đao thịt","bí đao giết mổ heo","trà túng thiếu đao","nước túng đao","tôm đun nấu canh bí đao","canh túng bấn đao thịt heo","bí đao thịt","sâm bí đao">,"suggestion_type":<"search_query_logs","search_query_logs","search_query_logs","search_query_logs","search_query_logs","search_query_logs","search_query_logs","search_query_logs">" data-snowplow-dom-event-activity-ids-value="search.recipes.query_to_query_carousel.view" data-snowplow-target-context-values=""search_suggestion_list_context":"suggestions":<"search_query":"canh túng đao thịt","type":"search_query_logs","position":1,"search_query":"bí đao giết thịt heo","type":"search_query_logs","position":2,"search_query":"trà túng thiếu đao","type":"search_query_logs","position":3,"search_query":"nước túng bấn đao","type":"search_query_logs","position":4,"search_query":"tôm làm bếp canh túng đao","type":"search_query_logs","position":5,"search_query":"canh túng thiếu đao giết mổ heo","type":"search_query_logs","position":6,"search_query":"bí đao thịt","type":"search_query_logs","position":7,"search_query":"sâm bí đao","type":"search_query_logs","position":8>">
*