Trong vận dụng Tin nhắn

*
, chúng ta cũng có thể trang trí cuộc hội thoại với nhãn dán, nghịch trò chơi, share bài hát, v.v. – tất cả mọi câu hỏi qua iMessage – cơ mà không đề xuất rời khỏi Tin nhắn. Chúng ta có thể mở rộng những tùy lựa chọn tin nhắn của bạn bằng phương pháp tải những ứng dụng iMessage khác về từ App Store.

Bạn đang xem: Cách sử dụng imessage trên iphone

*

Trong một cuộc đối thoại Tin nhắn, chạm vào nhằm hiển thị các hình tượng ứng dụng bên dưới trường văn bản.

Chạm vào

*
nhằm mở ứng dụng Store đến iMessage.


Trong một cuộc hội thoại Tin nhắn, va vào nhằm hiển thị các biểu tượng ứng dụng dưới trường văn bản.

Chạm vào một trong những ứng dụng cho iMessage, sau đó lựa chọn 1 mục nhằm thêm vào bong bóng tin nhắn.

Thêm dấn xét (tùy chọn), tiếp đến chạm vào

*
để nhắn tin nhắn của bạn hoặc
*
nhằm hủy.


Nếu bạn đã mua về ứng dụng nhãn dán tự App Store, chúng ta có thể cải thiện các ảnh và video clip của bản thân bằng các nhãn dán vào Tin nhắn.

Trong một cuộc đối thoại Tin nhắn, hãy chạm vào vận dụng nhãn dán bên dưới trường văn bản.

Chạm với giữ nhãn dán, tiếp đến kéo nhãn dán bề mặt trên một tin nhắn trong cuộc hội thoại. Trước lúc bạn lôi ra nhãn dán đó, bạn có thể thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào sau đây:

Điều chỉnh góc: xoay ngón tay vật dụng hai xung quanh ngón tay đã kéo nhãn dán.

Điều chỉnh kích cỡ: dịch chuyển ngón tay vật dụng hai mang đến gần hoặc ra xa ngón tay sẽ kéo nhãn dán.

Bạn cũng rất có thể đặt nhãn dán bề mặt trên một nhãn dán khác hoặc lên trên mặt một ảnh.

Xem thêm: Mã Bưu Điện Tỉnh Quảng Ninh, Mã Bưu Điện, Zipcode Tỉnh Quảng Ninh

Để coi văn bạn dạng bao quanh nhãn dán, hãy va hai lần vào nhãn dán.

Xem ai đó đã gửi nhãn dán.

Xem vận dụng iMessage sẽ gửi nhãn dán.

Xóa nhãn dán – vuốt sang trọng trái, tiếp nối chạm vào Xóa.


Quản lý các ứng dụng iMessage


Trong một cuộc hội thoại Tin nhắn, hãy vuốt sang buộc phải trên các biểu tượng ứng dụng dưới trường văn bản, sau đó chạm vào

*
.

Chạm vào Sửa, kế tiếp thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào tiếp sau đây với những ứng dụng iMessage của bạn:

Sắp xếp lại các ứng dụng: Kéo

*
.

Thêm áp dụng vào Mục ái mộ của bạn: chạm vào

*
.

Xóa áp dụng khỏi Mục thích thú của bạn: đụng vào

*
.

Ẩn ứng dụng: Tắt ứng dụng.

Xóa ứng dụng: Vuốt sang trọng trái bên trên ứng dụng, sau đó chạm vào xóa bỏ mục ưa thích. Vuốt lại sang trái trên ứng dụng, sau đó chạm vào Xóa.