Tình yêu cho với phần đa ai vẫn hi vọng dù đã từng có lần thất vọng, vẫn tin cẩn dù từng bị phản nghịch bội, vẫn yêu thương mặc dù từng bị tổn thương.

Bạn đang xem: Câu nói về sự tin tưởng

Love comes to those who still hope even though they"ve been disappointed, lớn those who still believe even though they"ve been betrayed, lớn those who still love even though they"ve been hurt before.

Khuyết danh1457 fan thích Thích

Nghi ngờ chưa hẳn một trạng thái dễ dàng chịu, nhưng lại tin có thể thì thật đần độn xuẩn.

Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.

Voltaire365 fan thích Thích

Chúng ta thường rất dễ tin người họ không biết bởi vì họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

We are inclined to believe those whom we vày not know because they have never deceived us.

Samuel Johnson345 bạn thích Thích

Giành lấy được lòng tin rất cực nhọc mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không bắt buộc là dối gạt chuyện khủng hay bé dại mà chính vấn đề dối gạt sẽ là vấn đề.

Từng thề mong – Đồng Hoa294 người thích Thích

Bạn nhắm đôi mắt lại. Đó là vấn đề khác biệt. Đôi lúc các bạn không thể tin điều mắt thấy, bạn phải tin điều mình cảm nhận. Cùng nếu bạn muốn người khác tin cậy mình, chúng ta phải cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng họ, thậm chí là ngay cả khi chúng ta ở trong láng tối. Tức thì cả khi chúng ta đang rơi.

You closed your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you see, you have to lớn believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them too, even when you’re in the dark. Even when you’re falling.

Khuyết danh162 bạn thích Thích

Người tác động tới bạn là fan tin vào bạn.

The people who influence you are the people who believe in you.

Henry Drummond141 tín đồ thích Thích

Người ta hỏi tôi nguyên nhân lại khó khăn tin tín đồ đến vậy, và tôi hỏi họ tại sao lại nặng nề giữ lời hứa đến vậy.

People ask me why it"s so hard khổng lồ trust people, và i ask them why is it so hard lớn keep a promise.

Khuyết danh84 người thích Thích

Không hứa hẹn bậy, phải mình ko phụ ai; không tin tưởng bậy, nên không ai phụ mình.

Ngô Hoài Dã74 fan thích Thích

Tri thức đã đạt được qua học hỏi; sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ; khả năng đạt được qua rèn luyện; tình yêu thương giành được qua yêu thương thương.

Knowledge is gained by learning; trust by doubt; skill by practice; và love by love.

Thomas Szasz60 tín đồ thích Thích

Đừng tin quá nhiều. Đừng yêu vượt nhiều. Đừng hi vọng quá nhiều. Chính vì những cái không ít ấy rất có thể khiến chúng ta tổn yêu thương sâu đậm.

Don’t trust too much. Don’t love too much. Don’t hope too much. Because that too much can hurt you so much.

Khuyết danh56 bạn thích Thích

Không tất cả giao tiếp, không tồn tại quan hệ; không tồn tại tôn trọng, không có tình yêu; không tồn tại tin tưởng, không tồn tại lý vày để tiếp tục!

Without Communication, there is no relationship; Without Respect, there is no Love; Without Trust, there is no reason to continue!

Khuyết danh53 tín đồ thích Thích

Hôn nhân đòi hỏi trao và giữ sự tin tưởng, share ý nghĩ với cảm xúc, tôn trọng và luôn luôn luôn thấu hiểu, hôn nhân đòi hỏi sự nhún nhường - nhún dường để hối lỗi, nhún mình nhường để tha thứ. Hôn nhân đòi hỏi sự linh động (để cho đi với nhận lại) cùng sự kiên quyết: không thỏa hiệp so với các nguyên tắc. Với một khiếu hài hước sáng dạ và tương đối. Cả hai yêu cầu cùng kéo về một hướng.

Marriage requires the giving & keeping of confidences, the sharing of thoughts and feelings, respect & understanding always, marriage requires humility - the humility khổng lồ repent, the humility to forgive. Marriage requires flexibility (to give and take) and firmness: not to compromise principles. And a wise and moderate sense of humor. Both need lớn be pulling together in the same direction.

Richard L Evans45 người thích Thích

Tôi không ai oán khổ vì các bạn lừa dối tôi, tôi bi thương khổ bởi vì từ nay tôi ko còn có thể tin chúng ta được nữa.

I"m not upset that you lied lớn me, I"m upset that from now on I can"t believe you.

Friedrich Nietzsche32 tín đồ thích Thích

Nghi ngờ đầy đủ thứ, hoặc tin tưởng mọi thứ, đông đảo là phương án tiện lợi như nhau; cả nhì đều bỏ qua sự cần thiết của suy ngẫm.

To doubt everything, or, to believe everything, are two equally convenient solutions; both dispense with the necessity of reflection.

Henri Poincare29 người thích Thích

Kẻ thù xưa và đồng đội mới, nếu thận trọng chớ hối hả tin.

Ngạn ngữ Anh29 bạn thích Thích

Sẽ luôn luôn có bạn làm bạn tổn thương, do vậy các bạn cần liên tục tin tưởng, chỉ với hãy biết cẩn thận.

Xem thêm: 27+ Kiểu Tóc Thẳng Nhuộm Màu Gì Đẹp? Gợi Ý Màu Tóc Bắt Kịp Xu Hướng

There will always be people who"ll hurt you, so you need lớn continue trusting, just be careful.

Gabriel Garcia Marquez28 bạn thích Thích

Con người là vậy… Dù có nói thật to lắm, mà lại một lúc đã nói dối một lần,người ta sẽ nghi ngờ những lời nói thật trước đó…

Phim: I Hear Your Voice - Đôi Tai ngoại Cảm22 tín đồ thích Thích

Sự trung thực là viên đá nền của mọi thành công, không có nó, sự tin yêu và khả năng hành vi sẽ không tồn tại.

Honesty is the cornerstone of all success, without which confidence & ability khổng lồ perform shall cease to exist.

Mary Kay Ash21 fan thích Thích

Niềm tin cùng sự nghi ngờ cùng đồng hành, chúng bù đắp lẫn nhau. Tín đồ không khi nào nghi ngờ đã không khi nào thực sự tin tưởng.

Faith và doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

Hermann Hesse19 người thích Thích

Khi tôi dành cho mình thời gian của tôi, tôi trao đến bạn một trong những phần cuộc đời nhưng mà tôi vẫn không khi nào lấy lại được. Xin đừng nhằm tôi hối hận.

When I give you my time, I’m giving you a portion of my life that I will never get back. Please don’t make me regret it.

Khuyết danh19 người thích Thích

Để tất cả sự làm phản bội, đầu tiên phải bao gồm sự tin tưởng.

For there lớn be betrayal, there would have to lớn have been trust first.

Suzanne Collins16 tín đồ thích Thích

Ai cũng biết rằng người hoài nghi tưởng bản thân mình sẽ chẳng khi nào tin tưởng fan khác.

It is well known that those who bởi vì not trust themselves never trust others.

Alfred Adler16 bạn thích Thích

"Tôi tin bạn" là lời khen giỏi hơn "tôi yêu bạn", bởi vì bạn không hẳn lúc nào cũng hoàn toàn có thể tin tưởng người các bạn yêu, nhưng chúng ta luôn rất có thể yêu tín đồ mà các bạn tin tưởng.

"I trust you” is a better compliment than “I love you” because you may not always trust the person you love but you can always love the person you trust.

Khuyết danh15 người thích Thích

Bạn càng mang đến đi nhiều lòng tin, càng nhiều tin tưởng trở lại cùng với bạn. Chúng ta càng giúp tín đồ khác nhiều, bạn khác càng muốn giúp đỡ bạn nhiều.

The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to lớn help you.

Brian Tracy14 fan thích Thích

Thậm chí mặc dù có những bạn cố lừa tôi nhiều lần... Tôi sẽ vẫn tin rằng chỗ nào đó, gồm ai đó xứng danh với sự tin tưởng của tôi.

Even that some people try deceived me many times ... I will not fail lớn believe that somewhere, someone deserves my trust.

Aristotle14 người thích Thích

Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi xúc cảm đột nhiên không còn tin tưởng một tín đồ nào nữa. Những lúc có muốn thật tâm giỏi với một bạn nhưng con bạn đều nặng nề hiểu rộng tôi tưởng. Bọn họ chỉ luôn nhìn vào một điểm nhưng mà tôi không thể trọn vẹn giỏi với họ. Nhưng tôi cũng có thể có những lý lẽ sống của riêng mình. Là vậy, thế là họ không hiểu, họ bước đầu bác bỏ hết mọi cố gắng, những vấn đề tôi từng giỏi với họ rồi những khẩu ca xấu sau sống lưng được hình thành, tôi biết tuy vậy tôi yên lặng mà... Phần lớn lúc đó toàn là tôi bước đầu xem chúng ta là những người thân thiết.Hỏi demo xem rồi tôi còn có thể tin tưởng thêm ai nữa?

Khuyết danh12 fan thích Thích

Chia sẻ tinh thần với người bạn đời là một bảo đảm an toàn cho hạnh phúc.

Khuyết danh12 người thích Thích

Điều xuất sắc đẹp đến với rất nhiều ai tin tưởng, điều tốt đẹp hơn cho với rất nhiều ai kiên trì, và điều tốt đẹp nhất đến với phần lớn ai không vứt cuộc.

Good things come lớn those who believe, better things come to lớn those who are patient & the best things come to lớn those who don’t give up.

Zig Ziglar12 tín đồ thích Thích

Tha thứ mang lại một người thì khá solo giản, nhưng mà để tiếp tục tin tưởng lại là điều không còn dễ dàng.

Khuyết danh11 bạn thích Thích

Tình yêu sợ hãi sự nghi ngờ, mặc dù thế tình yêu béo lên nhờ vào sự nghi ngờ và thường chết đi vày sự tin tưởng.

Khuyết danh11 tín đồ thích Thích

Hãy lưu giữ rằng kiến thiết đội ngũ ban đầu từ câu hỏi xây dựng sự tin tưởng. Và giải pháp duy nhất để làm điều kia là nên vượt qua nỗi sợ hãi bị tổn thương.

Remember, teamwork begins by building trust. & the only way to bởi that is to lớn overcome our need for invulnerability.

Patrick Lencioni10 tín đồ thích Thích

*

Một mối quan hệ không tồn tại sự tin cậy giống như dế yêu di rượu cồn không hòa mạng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là đùa trò chơi.

A relationship with no trust is lượt thích a cell phone with no service, all you can vày is play games.