Cáchthay đổi lốt phẩy thành vệt chấmtrong Window 7 XP, đưa dấu phẩy thành vệt chấm trong excel,dau phay va cham phay vào excel,dấu phẩy hoặc che dấu chấm phẩy vào hàmThông thường trongExcel, vết để phân làn thập phân làdấu chấm".", còn phân cách những hàng nghìn, triệu, tỷ làdấy phẩy"," (theo quy ước đơn vị chức năng của Anh, Mỹ). Nhưng chúng ta lại tốt dùng trái lại là vệt phẩy "," ngăn cách hàng thập phân cùng dấu chấm "." phân cách các nhóm 3 chữ số. Vậy cách chuyển đổi thiết lập này như thế nào?

Bạn đang xem: Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong win 7


Các các bạn chỉ việc vàoStart >> Control Panel >> Regional và Language options >> Customize
, thẻNumbervà cấu hình thiết lập ngược lại là được.
*

Xem thêm: Hiển Thị Phần Trăm Pin Iphone X, Cách (Tai Thỏ) Trở Lên

-Decimal symbol
: định hình dấu chia cách thập phân-Digit grouping symbol: format dấu phân làn phần nghìn, triệu, tỷ ...-List separator: định hình dấu phân cách trong công thức.
*

Khi thao tác trên tài liệu kiểuNumber
bạn đề xuất chú ý:- Nhập thử một trong những thập phân tại ô như thế nào đó, ví như dấu chia cách thập phân là vết “,” (phẩy) mà Excel không canh số đó về bên cạnh phải thì các bạn biết tức thì dấu ngăn cách thập phân là lốt “.” (chấm).- lúc nhập dấu ngăn cách thập phân, bạn nên dùng lốt “.” bên keyboard số, do Excel từ biết chuyển đổi thành “.” tuyệt “,” tùy vào cấu hình Windows.- trường hợp dấu chia cách thập phân là vệt “.” thì dấu ngăn cách phần nghìn là vết “,” (ví dụ: 1,234.55) cùng dấu chia cách đối số trong công thức là lốt “,” (ví dụ: if(a1>b1,0,1)).- nếu như dấu ngăn cách thập phân là vết “,” thì dấu ngăn cách phần nghìn là dấu “.” và dấu phân làn trong công thức là vết “;” (chấm phẩy).Nhiều trường hợp sau khi chọn đúng lốt chấm lốt phẩy vào Control Panel như trên mà lại khi chạy Excel vẫn hiển thị sai. Phương pháp chỉnh như sau:Vào Excel, chọnTool >> Option >> InternationalChọn như sau: Tick vàoUse System Separator
*

Trong Excel 2010:
*