*

Bạn đang xem: Dạng trang ta cần thực hiện lệnh

Để format trang, ta cần tiến hành lệnh:

A.File-> Page Setup…;

B.Edit-> Page Setup…;

C.File-> Print Setup…;

D.Format-> Page Setup….


*

*

Trong biên soạn thảo microsoft word 2010,muốn format lại trang giấy in ,ta tiến hành A.file/print/previewB.file/frint/pagey setupC.page layout/page setupD.file/properties


Định dạng cột văn bạn dạng được thực hiện: A. Tô đen đoạn văn phiên bản cần phân tách cột, chọn thẻ Insert lựa chọn nhóm Page thiết lập kích vào nút ColumnsB. Tô đen đoạn văn bản cần phân tách cột, lựa chọn thẻ Page Layout lựa chọn nhóm Page setup kích vào nút Columns C. Tô black đoạn văn phiên bản cần phân tách cột, lựa chọn thẻ Insert kích vào nút ColumnsD. Tô black đoạn văn phiên bản cần phân chia cột, lựa chọn thẻ home chọn nhóm Paragraph kích vào nút Columns

Xem thêm: Download Mẫu Lập Kế Hoạch Tài Chính Và Kiểm Soát Dòng Tiền, Cac Biểu Mẫu Cho Phần Kế Hoạch Tai Chinh

Định dạng cột văn phiên bản được thực hiện: A. Tô black đoạn văn phiên bản cần phân tách cột, chọn thẻ Insert lựa chọn nhóm Page thiết đặt kích vào nút ColumnsB. Tô black đoạn văn bản cần phân chia cột, chọn thẻ Page Layout chọn nhóm Page setup kích vào nút Columns C. Tô black đoạn văn phiên bản cần phân chia cột, lựa chọn thẻ Insert kích vào nút ColumnsD. Tô black đoạn văn phiên bản cần phân tách cột, lựa chọn thẻ home chọn đội Paragraph kích vào nút Columns


Trong Microsoft Word 2010, mở cấp tốc hộp thoại Page cài đặt thực hiện thao tác nào?A. Kích đúp bất kì chỗ nào trong trang văn bảnB. Kích đúp bất kì chỗ nào bên trên thanh thước ngang, hoặc thước dọcC. Home/Page SetupD. View/ Page Setup


Trong Microsoft Word, để in trang văn phiên bản ở vị trí nhỏ trỏ đã đứng, thực hiện như vậy nào? A. Tệp tin / Print / All / OKB. File/ Print / Print / Current page / OK C. File/ Print / Print / PageOKD.File/ Print / Print / Selection / Ok


1.Trong Microsoft Word, để in trang văn bản ở vị trí bé trỏ đã đứng, thực hiện như thế nào? A. Tệp tin / Print / All / OKB. File/ Print / Print / Current page / OK C. File/ Print / Print / PageOKD.File/ Print / Print / Selection / Ok2.Trong Microsoft Word, thao tác với bảng dùng tổng hợp phím Shift + Tab để: A. Di chuyển con trỏ mang đến ô kề bên phía sau B. Di chuyển con trỏ mang lại ô cạnh bên phía trướcC. Di chuyển con trỏ đến hàng trênD. Thêm một tab vào ô

1.Trong Microsoft Word, để in trang văn phiên bản ở vị trí nhỏ trỏ vẫn đứng, thực hiện như vậy nào? A. File / Print / All / OKB. File/ Print / Print / Current page / OK C. File/ Print / Print / PageOKD.File/ Print / Print / Selection / Ok2.Trong Microsoft Word, làm việc với bảng dùng tổng hợp phím Shift + Tab để: A. Dịch rời con trỏ đến ô bên cạnh phía sau B. Di chuyển con trỏ mang đến ô lân cận phía trướcC. Dịch rời con trỏ đến hàng trênD. Thêm 1 tab vào ô


Trong Microsoft Word 2010, thực hiện thao tác nào để in trang văn bản hiện thời thành 3 bản giống nhau?A. Nhấn biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ 3 lầnB. Chọn File/Print, chọn Curent Page vào mục Page Range, chọn số 3 vào mục number of copiesC. Chọn File/Print, chọn Print Current Page trong mục Setting, chọn số 3 vào mục copiesD. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, chọn số 3 trong mục Page

Trong Microsoft Word 2010, thực hiện thao tác nào để in trang văn bản hiện thời thành 3 bản giống nhau?A. Nhấn biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ 3 lầnB. Chọn File/Print, chọn Curent Page trong mục Page Range, chọn số 3 vào mục number of copiesC. Chọn File/Print, chọn Print Current Page vào mục Setting, chọn số 3 trong mục copiesD. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, chọn số 3 vào mục Page