Nhiều ai đang sử dụng phần mềm bản quyền trong công ty với khóa cứng xịn mà lại lại chần chờ làm nuốm nào thiết lập vào máy vi tính riêng của bản thân mình để thao tác hay nghiên cứu và phân tích thêm vào gần như khi thong dong rỗi.Đây là phía dẫn Crack bằng cách giả lập khóa lập khóa cứng bởi Multikey bản thân lấy ở một nguồn đáng tin cậy.

Bạn đang xem: Giả lập khóa cứng

Các bạn có đk hãy demo xem, thành công nhớ tóm tắt cho mọi fan nhé. Trước hết chúng ta download hiện tượng ở đây:http://www.mediafire.com/file/5v6jfr862wvq0h4/Multikeyemu.rar tiếp đến hãy làm theo công việc hướng dẫn trong tệp tin Readme.docCụ thể như sau: 1. Plug in your Sentinel dongle SuperPro into the USB port ( gặm khóa cứng vào cổng USB)2. Use PVA sprodmp.exe file to dump the dongle data – It creates a .dmp file ( cần sử dụng Sprodmp.exe để chế tạo ra file .dmp )3. Use Git Tool dmp2mKey khổng lồ make a .reg tệp tin ( sử dụng Dmp2mkey.exe để chế tạo ra file .reg bằng phương pháp vào dos gõ lệnh C:>dmp2mkey.exe XXXXX.reg trong số ấy XXXXX là tên gọi file .reg bạn muốn đặt)4. Install the .reg tệp tin (by doubleclick on it & select “to reg”) cài đặt file .reg bằng phương pháp nhấp đúp vào file, lựa chọn to reg5. You can check number 4 by using regedit & follow the path in the .reg tệp tin (Bạn có thể kiểm tra cách 4 bằng cách dùng regedit )6. Make the following folders: C:MultiKeymultikey ( tạo nên thư mục C:Multikeymultikey)7.

Xem thêm: Top 9 Bài Phân Tích Câu Cá Mùa Thu Hay Chọn Lọc, Nghị Luận Bài Câu Cá Mùa Thu

Copy the files from MultiKey64 thư mục (MultiKeyEmu) khổng lồ the C:MultiKeymultikey folder. ( Copy các file trong Multikey64
( mang lại win 64bit) tuyệt Multikey32( mang đến win 32bit) vào thư mục vừa tạo).8. Istall SetupReadyDriverPlus.exe ( thiết lập SetupReadyDriverPlus.exe)9. Start a dos prompt as administrator ( Vào dos với tài khoản administrator)10. Move to multikey thư mục in the path: C:MultiKeymultikey (you can use the cd command or whatever) chuyển tới thư mục C:MultiKeymultikey vừa tạo bởi lệnh cd11. Type or paste the following command: devcon remove rootmultikey (to remove if any installed) (gõ vào ( xuất xắc paste) lệnh: devcon remove rootmultikey để gỡ các thiết lập trước đó nếu có)12. Type or paste the following command: devcon install multikey.inf rootmultikey - a text in the dos window should tell you that the installation was successful (gõ vào ( hay paste) lệnh: devcon install multikey.inf rootmultikey – a hành lang cửa số dos sẽ thông tin khi cài đặt hoàn tất.13. Check in the Device Manager under Universal Serial Bus Controllers here you should see a SafeNet USB SuperPro/UltraPro installed. Bình chọn trong Device Manager dưới phần Universal Serial Bus Controllers các bạn sẽ thấy SafeNet USB SuperPro/UltraPro14. You are done
*