Chiều hoàng hôn tím cả mẫu sông Đò neo bến vắng mà lại nhớ anh thiết tha trong tâm địa Người em sang trọng sông quên lời hẹn ước Để lại tình anh rộng lớn sông nước con sáo xổ *g sáo bay theo pháo đỏ rượu hồng fan ơi nhớ câu thề xưa dù nắng xuất xắc mưa cho dù nghèo tốt khổ cho dù ai giàu có cũng không khi nào chia bí quyết đôi ta Mà lúc này sao anh nỡ đoạn đành Tham phú phụ bần anh vô ơn em khi chiều buông em đứng kè sông Đò sang bến mới mà nhớ anh xót xa trong lòng Còn đâu đêm trăng ta về chung lối chỉ còn mình em rộng lớn nỗi nhớ Trên bến sông buồn nhớ yêu mến anh tím cả hoàng hôn

Bạn đang xem: Hoàng hôn màu tím

Chiều hoàng hôn tím cả mẫu sông Đò neo bến vắng cơ mà nhớ anh thiết tha trong tâm địa Người em sang sông quên lời hẹn mong Để lại tình anh bạt ngàn sông nước nhỏ sáo xổ *g sáo bay theo pháo đỏ rượu hồng người ơi nhớ câu thề xưa mặc dù nắng hay mưa mặc dù nghèo tốt khổ mặc dù ai no ấm cũng không lúc nào chia giải pháp đôi ta Mà bây giờ sao anh nỡ đoạn đành Tham phú phụ xấu anh bạc bẽo em khi chiều buông em đứng kè sông Đò quý phái bến mới mà nhớ anh xót xa trong thâm tâm Còn đâu tối trăng ta về bình thường lối chỉ với mình em mênh mông nỗi nhớ Trên bến sông ai oán nhớ thương anh tím cả hoàng hôn

*Cây mong Dừa

Đình Văn

*
110.470


http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20120119/dce7b0b60dc6b050cbc46b63487b92b6d80eb89a.jpg

Qua đơn vị Em

Đình Văn

*
79.585


http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20120119/dce7b0b60dc6b050cbc46b63487b92b6d80eb89a.jpg

Xem thêm: Thành Công Thức Cho Ta Biết Điều Gì ? Thành Công Thức Cho Ta Biết Điều Gì

http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20150819/f5HwdCxTG57jAZjElZae5b7b84348c63a.jpg
http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20211209/oHIvw1FgTzPcJGAyuKXT61b1bdc6c4ec1.jpg
http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.ptt.edu.vn.net/bucket-image-ptt.edu.vn/images/singer/20160630/tWalDvZ9h3qHFNZ4Kwrm638d9ca5a547a.jpg