Đoàn TNCS hcm là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên việt nam và là trong những tổ chức đặc trưng của ĐCS việt nam với kim chỉ nam kế thừa, phân phát huy sức khỏe của thanh niên theo lời dạy của chưng Hồ.


1. Logo chuẩn của Đoàn TNCS hcm định dạng

Dưới đây là những chủng loại Logo chuẩn của Đoàn bạn teen cộng sản hcm dưới dạng format Vector thịnh hành là EPS (Adobe Illustrator) cùng CDR (CorelDraw)

Mẫu biểu tượng logo Đoàn giới trẻ EPS

logo-doan.eps

Mẫu biệu tượng công ty Đoàn bạn trẻ CDR

logo-doan.cdr

2. Hình hình ảnh logo Đoàn thanh niên

Dưới đó là hình hình ảnh một số hình ảnh của Đoàn thanh niên trên cả nước.

Ảnh logo sản phẩm đoàn thanh niên

Hình hình ảnh logo của đoàn thanh niên

Hình ảnh logo của Đoàn TN

Hình ảnh logo đại hội đoàn giới trẻ lần máy 9

Hình ảnh logo đại hội đoàn thanh niên

Hình ảnh logo đại hội đoàn TN

Hình ảnh logo đoàn tuổi teen CS

Hình hình ảnh logo đoàn giới trẻ đẹp

Hình ảnh logo đoàn bạn trẻ Kim Nhật

Hình ảnh logo đoàn giới trẻ Trung Quốc

Hình ảnh logo đoàn thanh niên

Hình hình ảnh logo kỷ niệm đoàn thanh niên

Hình logo đoàn thanh niên

Hình mẫu hình ảnh đoàn thanh niên

Hình mẫu hình ảnh sản phẩm hội thanh niên

Logo đại hội đoàn bạn trẻ lần trang bị 7

Logo đại hội đoàn thanh niên

Logo đoàn bạn trẻ cộng sản hồ Chí Minh

Logo đoàn bạn trẻ png ko nền

Logo đoàn thanh niên

Mẫu biểu tượng Đoàn TN

Mẫu hình hình ảnh logo đoàn thanh niên

Mẫu logo hình tượng đoàn thanh niên

Mẫu hình ảnh sản phẩm đại hội đoàn bạn trẻ thứ 18

Mẫu logo đại hội bạn teen lần thiết bị 10

Mẫu hình ảnh đại hội thanh niên lần sản phẩm công nghệ 14

Mẫu biểu tượng logo đoàn giới trẻ độc đáo

Mẫu biệu tượng công ty đoàn bạn teen lần vật dụng 14

Mẫu logo đoàn thanh niên Lào

Mẫu biệu tượng công ty đoàn giới trẻ tình nguyện

Mẫu hình ảnh sản phẩm đoàn bạn trẻ trường Đại học

Mẫu logo hội bạn trẻ Việt Nam

Xếp hình hình ảnh đoàn thanh niên

với những logo và hình ảnh logo Đoàn giới trẻ thì bạn cũng có thể lên chiến lược và kiến tạo các chương trình, sự kiện của Đoàn thanh niên ở địa phương nhiều người đang sống. Các bạn hãy chia sẻ những hình ảnh, vector này tới fan thân, bạn bè và những người dân bạn tất cả cùng yêu cầu sử dụng nữa nhé!