Bài viết sẽ trình làng với những em giải pháp điều chế este và ứng dụng của este. Qua đó, giúp những em chũm được các phương thức điều chế este của ancol, este của phenol, este không no... Cũng như các ứng dụng đặc trưng của este vào đời sống.

Bạn đang xem: Thành công thức của este dùng để


Bài 3: Điều chế este và áp dụng của este

I. Điều chế este:

1. Este của ancol:

- phương pháp thường dùng để điều chế este của ancol là tiến hành phản ứng este hóa, đun hồi lưu lại ancol với axit hữu cơ , bao gồm H2SO4 đặc làm cho xúc tác.

RCOOH + R’OH

*
 RCOOR’ + H2O

- bội nghịch ứng este hóa là bội nghịch ứng thuận nghịch. Để tăng năng suất phản ứng thuận:

+ Tăng nồng độ chất tham gia

+ sút nồng độ sản phẩm bằng cách: đun nóng để este bay hơi hoặc cần sử dụng H2SO4 đặc để hút nước. H2SO4 đặc vừa là xúc tác, vừa làm cho tăng hiệu suất phản ứng.

2. Este của phenol:

- những este cất gốc phenyl không điều chế được bằng phản ứng của axit cacboxylic cùng với phenol mà buộc phải dùng anhidrit axit hoặc clorua axit chức năng với phenol.

(CH3CO)2O + C6H5OH ( ightarrow) CH3COOC6H5 + CH3COOH

3. Điều chế một vài este không no:

RCOOH + HC(equiv)CH (oversett^o,xt ightarrow) RCOOCH=CH2

II. Ứng dụng của este:

* các este bao gồm ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

- làm cho dung môi. VD: butyl với amyl axetat được dùng để làm pha tô tổng hợp.

- Sản xuất những chất đặc biệt quan trọng như: poli(metyl acrylat) cùng poli(metyl metacrylat) sử dụng làm thủy tinh trong hữu cơ; poli(vinyl axetat) cần sử dụng làm chất dẻo hoặc thủy chia thành poli(vinyl ancol) cần sử dụng làm keo dán dán.

- một trong những este của axit phtalic được sử dụng là chất hóa dẻo, dược phẩm…

- một số este bám mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm…

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: hương thơm chuối, sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: mùi hương hoa hồng, sử dụng trong mĩ phẩm…

III. Bài tập áp dụng: 

Câu 1: Phương pháp thường dùng làm điều chế este của ancol là:

A. Đun hồi lưu giữ ancol với axit hữu cơ, tất cả H2SO4 sệt xúc tác.


B. Tiến hành phản ứng xà phòng hóa.

C. Cho anhidrit axit hoặc clorua axit công dụng với ancol.

D. Tiến hành phản ứng khử.

Xem thêm: Hình Ảnh Mẫu Bằng Khen Nhân Viên Xuất Sắc, Mẫu Bằng Khen Nhân Viên Xuất Sắc

Câu 2: Trong bội nghịch ứng este hoá thân ancol và một axit hữu cơ thì cân đối sẽ chuyển dời theo chiều tạo ra este khi:

A. Mang đến ancol dư tốt axit hữu cơ dư.

B. Sút nồng độ ancol hay axit hữu cơ.

C. Dùng chất hút nước hay tách bóc nước. Chưng đựng ngay để tách este.

D. Cả 2 biện pháp A, C

Câu 3:Đối với bội nghịch ứng este hoá, yếu đuối tố nào sau đây ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

(1) ánh sáng (2) bản chất các hóa học phản ứng

(3) Nồng độ các chất làm phản ứng (4) chất xúc tác

A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4) C. (1) (3) (4) D. (1) (2) (3) (4)

Câu 4:Cách như thế nào sau đây rất có thể dùng để điều chế etyl axetat?

A.Đun các thành phần hỗn hợp etanol, giấm với axit sunfuric đặc.

B.Đun hồi lưu các thành phần hỗn hợp axit axetic, rượu trắng cùng axit nitric đặc.


C.Đun sôi tất cả hổn hợp etanol, axit axetic với axit sunfuric sệt trong ly thuỷ tinh chịu đựng nhiệt.

D.Đun hồi lưu tất cả hổn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc.

Câu 5: Để điều chế phenyl axetat có thể dùng làm phản ứng làm sao sau đây?

A. CH3COOH + C6H5OH à CH3COOC6H5 + H2O

B. CH3OH + C6H5COOH à C6H5COOCH3 + H2O

C. (CH3CO)2O + C6H5OH à CH3COOC6H5 + CH3COOH

D. CH3COOH + C6H5Cl à CH3COOC6H5 + HCl

Câu 6: Dầu chuối được sử dụng trong hoa màu là este tất cả tên:

Isoamyl axetat C. Etyl butyratMetyl fomat D. Geranyl axetat

Câu 7: Khi nói về ứng dụng của este, phân phát biểu như thế nào sau đấy là đúng:

Một số este có mùi thơm được dùng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm.Este được dùng làm dung môi do có khả năng tan tốt trong nước.Poli(metyl metacrylat) được dùng làm chất hóa dẻo cùng dược phẩm.Isoamyl axetat là este giữ mùi nặng hoa hồng, được vận dụng trong công nghiệp mĩ phẩm.

Câu 8: Este được sử dụng làm dung môi là do:

Este thông thường có mùi thơm dễ dàng chịu.Este có chức năng hòa tan xuất sắc các chất hữu cơ, của cả hợp chất cao phân tử.Este có ánh sáng sôi thấp.Este là chất lỏng, nhẹ nhàng hơn nước, khôn cùng ít chảy trong nước.

Câu 9: Đặc điểm của phản bội ứng este hóa là:

A. Phản bội ứng thuận nghịch yêu cầu đun lạnh và tất cả xúc tác bất kì.

B. Bội phản ứng trả toàn, buộc phải đun nóng, bao gồm H2SO4 đậm đặc xúc tác.

C. Làm phản ứng thuận nghịch, phải đun nóng, gồm H2SO4 đậm quánh xúc tác.

D. Phản nghịch ứng trả toàn, phải đun nóng, tất cả H2SO4 loãng xúc tác.

Câu 10: Thuỷ tinh hữu cơ hoàn toàn có thể được pha trộn từ monome làm sao sau đây?

A. Axit acrylic B. Metyl metacrylat C. Axit metacrylic D. Etilen

 

Đáp án:

1A 2d 3A 4 chiều 5C 6A 7A 8B 9C 10B

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - coi ngay