Bạn đang xem: Toàn cảnh hồ gươm

*
an bình city, Bắc tự Liêm, Hà Nội" loading="lazy" srcset="https://ptt.edu.vn/toan-canh-ho-guom/imager_1_9136_700.jpg 320w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_An_Binh_city__Bac_Tu_Liem__Ha_Noi-160x114.jpg 160w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_An_Binh_city__Bac_Tu_Liem__Ha_Noi-768x549.jpg 768w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_An_Binh_city__Bac_Tu_Liem__Ha_Noi.jpg 980w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" title=" an bình city, Bắc trường đoản cú Liêm, Hà Nội" />
*
Hoàng Quốc Việt, Bắc từ Liêm, Hà Nội" loading="lazy" srcset="https://ptt.edu.vn/toan-canh-ho-guom/imager_2_9136_700.jpg 320w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_Hoang_Quoc_Viet__Bac_Tu_Liem__Ha_Noi-160x114.jpg 160w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_Hoang_Quoc_Viet__Bac_Tu_Liem__Ha_Noi-768x549.jpg 768w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_Hoang_Quoc_Viet__Bac_Tu_Liem__Ha_Noi.jpg 980w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" title=" Hoàng Quốc Việt, Bắc từ bỏ Liêm, Hà Nội" />

Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Facebook Trên Máy Tính Cực Dễ

*
Đại học tập Quốc Gia, cầu Giấy, Hà Nội" loading="lazy" srcset="https://ptt.edu.vn/toan-canh-ho-guom/imager_3_9136_700.jpg 320w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_Dai_hoc_Quoc_Gia__Cau_Giay__Ha_Noi-160x114.jpg 160w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_Dai_hoc_Quoc_Gia__Cau_Giay__Ha_Noi-768x549.jpg 768w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/08/Thumb_Dai_hoc_Quoc_Gia__Cau_Giay__Ha_Noi.jpg 980w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" title=" Đại học tập Quốc Gia, cầu Giấy, Hà Nội" />
*
Toàn cảnh Nhân Chính, Hà Nội" loading="lazy" srcset="https://ptt.edu.vn/toan-canh-ho-guom/imager_4_9136_700.jpg 320w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/07/Thumb_Toan_canh_Nhan_Chinh__Ha_Noi-160x114.jpg 160w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/07/Thumb_Toan_canh_Nhan_Chinh__Ha_Noi-768x549.jpg 768w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/07/Thumb_Toan_canh_Nhan_Chinh__Ha_Noi.jpg 980w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" title=" Toàn cảnh Nhân Chính, Hà Nội" />
*
Trill Rooftop Café, Nhân Chính, Hà Nội" loading="lazy" srcset="https://ptt.edu.vn/toan-canh-ho-guom/imager_5_9136_700.jpg 320w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/07/Thumb_Trill_Rooftop_Cafe__Nhan_Chinh__Ha_Noi-160x114.jpg 160w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/07/Thumb_Trill_Rooftop_Cafe__Nhan_Chinh__Ha_Noi-768x549.jpg 768w, https://cdn.ptt.edu.vn/2021/07/Thumb_Trill_Rooftop_Cafe__Nhan_Chinh__Ha_Noi.jpg 980w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" title=" Trill Rooftop Café, Nhân Chính, Hà Nội" />