*

Đam mỹ cùng tôi | thời điểm cuối năm lật lại –2015

Đam mỹ và tôi | cuối năm lật lại P5 -2015

Bài tổng kết năm 2011. bài 2012 bài bác 2013

Bài 2014

Nên hiểu trước những bài năm cũ trước lúc xem năm mới tết đến :D. Riêng bài bác 2013, năm trước khuyến khích các bạn xem cmt nhằm đào truyện xuất xắc vì có khá nhiều cái xuất xắc ho lắm cơ mà mình lười buộc phải không tổng kết được