Trong biên soạn thảo văn phiên bản nhấn Enter một lần để?

A. Ngăn cách giữa những kí tự

B. Ngăn cách giữa các từ

C. Phân làn giữa các đoạn

D. Phân làn giữa những trang


*


Điền những cụm từ phù hợp vào vị trí trống:(phím Enter, tự đứng trước nó, các dấu chấm câu, vệt đóng ngoặc, bên đề nghị kí tự cuối cùng, mở nháy, phía bên trái kí từ đầu tiên, một kí từ trống)Quy tắc gõ văn bạn dạng trong Word:-……… (1 ) ………. Và ngắt câu: Đặt gần cạnh vào ………(2 ) ……………., tiếp sau là một dấu bí quyết nếu kế tiếp vẫn còn nội dung.-Các dấu mở ngoặc, ………(3) ……: Đặt ngay cạnh vào ……(4 ) ………. Của tự tiếp theo-Các …………(5 ) ……………, đóng góp nháy: Đặt gần kề vào ……………(6) ……… của từ ngay lập tức trước đó.-Giữa các từ chỉ sử dụng ……(7 ) ……...

Bạn đang xem: Trong soạn thảo văn bản nhấn enter một lần để


Điền những cụm từ tương thích vào vị trí trống:

(phím Enter, trường đoản cú đứng trước nó, các dấu chấm câu, vệt đóng ngoặc, bên cần kí trường đoản cú cuối cùng, mở nháy, bên trái kí từ đầu tiên, một kí từ bỏ trống)

Quy tắc gõ văn phiên bản trong Word:

-……… (1 ) ………. Cùng ngắt câu: Đặt gần kề vào ………(2 ) ……………., tiếp sau là một dấu bí quyết nếu sau đó vẫn còn nội dung.

-Các lốt mở ngoặc, ………(3) ……: Đặt ngay cạnh vào ……(4 ) ………. Của từ bỏ tiếp theo

-Các …………(5 ) ……………, đóng nháy: Đặt giáp vào ……………(6) ……… của từ ngay trước đó.

Xem thêm: Cách Phóng To, Thu Màn Hình Máy Tính, Cách Thu Nhỏ, Phóng To Màn Hình Máy Tính Windows

-Giữa các từ chỉ cần sử dụng ……(7 ) ……… (gõ phím Spacebar) nhằm phân cách.

-Nhấn ……(8) …….. Một đợt để kết thúc một đoạn văn bản


Câu 9: trong soạn thảo văn bạn dạng nhấn Enter một lượt để? A. Phân làn giữa những kí từ C. Ngăn cách giữa những từ B. Chia cách giữa những đoạn D. Chia cách giữa những trang Câu 10: tổng hợp phím nào dưới đây căn thẳng phía hai bên lề? A. Ctrl - L. B. Ctrl - E. C. Ctrl - R. D. Ctrl - J. Câu 11: Để sao chép đoạn văn từ địa chỉ này tới vị trí khác trong một văn bạn dạng bằng bí quyết kéothả chuột, cần phải nhấn giữ lại phím nào trong khi kéo thả? A. Nhấn giữ đôi khi hai phím Ctrl và Alt. C. Nhấn giữ phím Shift B. Dìm giữ phím C...
Câu 9: vào soạn thảo văn bản nhấn Enter một lượt để? A. Chia cách giữa các kí tự C. Chia cách giữa những từ B. Phân làn giữa những đoạn D. Chia cách giữa những trang Câu 10: tổng hợp phím nào sau đây căn thẳng hai bên lề? A. Ctrl - L. B. Ctrl - E. C. Ctrl - R. D. Ctrl - J. Câu 11: Để xào luộc đoạn văn từ địa chỉ này tới địa chỉ khác vào một văn bản bằng phương pháp kéothả chuột, rất cần được nhấn giữ phím nào trong những lúc kéo thả? A. Dấn giữ đồng thời hai phím Ctrl với Alt. C. Dấn giữ phím Shift B. Dấn giữ phím Ctrl; D. Nhận giữ phím Alt; Câu 12: lúc soạn thảo văn bản Word, thao tác làm việc nào có thể chấp nhận được để mở cấp tốc hộp thoại Find & Replace (tìm kiếm và nuốm thế): A. Ctrl + X B. Ctrl + A C. Ctrl + C D. Ctrl + F Câu 13: Với một quãng văn bản đã được chọn, làm việc nào sau đây sẽ thay đổi tất cả cácký tự tất cả trong đoạn văn phiên bản đó thành ký tự thường: A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + A C. Bấm tổ hợp phím Shift + F4 B. Chọn Format - Change Case – lowercase D. Bấm tổng hợp phím Ctrl + F4 Câu 14: Để định hình cột (chia đoạn văn thành nhiều cột) mang lại đoạn văn phiên bản đã chọn, ta thực hiện: A. Insert – Columns C. Format - Columns B. Table – Columns D. Edit - Columns Câu 15: Để format chỉ số bên trên ta bấm tổ hợp phím: A. Ctrl+ vệt = B. Shift+ vệt = C. Ctrl+ Shift+dấu = D. Alt+Ctrl+ dấu = Câu 16: Để phân chia ô đang lựa chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta dùng lệnh: A. Table - Merge Cells C. Format - Merge Cells B. Table - Split Cells D. Format - Split Cells Câu 17: Để chia nhỏ 1 ô trong Table, ta chọn ô sau đó: A. Chọn Table - Split Cells C. Lựa chọn Table - Merge Cells B. Lựa chọn Format - Split Cells D. Lựa chọn Format - Merge Cells Câu 18: Khi thao tác trong Table để bóc tách bảng trên trí dòng con trỏ đã đứng ta thực hiện: A. Table - Split rows C. Table - Split cell B. Table - Split Table D. Table - Split - Table Câu 19: trong bảng (Table), để thêm một dòng new và dòng new này nằm phía trên dònghiện tại (dòng đang chọn hoặc được coi là dòng có con trỏ vẫn đứng), ta thực hiện: A. Table - Insert rows – Below C. Table - Insert - Rows Below B. Table - Insert rows – Above D. Table - Insert - Rows Below Câu 20: thao tác làm việc nào sau đây dùng làm chọn tổng thể một Table: A. Ta dùng chuột quét chọn hết tất cả các mặt hàng của Table đó B. Ta cần sử dụng chuột quét lựa chọn hết toàn bộ các cột của Table đó C. Ta sử dụng chuột quét chọn hết toàn bộ các ô của Table đó D. Toàn bộ các thao tác trên các đúng II. Từ luận Câu 21: Nêu các bước thay rứa văn bản. Câu 22: Định dạng đoạn văn là gì? Nêu các đặc thù của định hình đoạn văn? Câu 23: Nêu các bước lưu văn bản. Câu 24: Nêu quá trình cơ bản để chế tác bảng vào Word 2010? góp mk với ạ