Trọn album ảnh bìa đẹp về 12 cung hoàng đạo cho chúng ta sử dụng tô điểm cho ảnh bìa facebook của mình.Cung Bạch Dương: 21/03 → 20/04Cung Kim Ngưu: 24/04 → 20/05Cung tuy nhiên Tử: 21/05 → 21/06Cung Cự Giải: 22/06 → 22/07Cung Sư Tử: 23/07 → 22/08Cung Xử Nữ: 23/08 → 22/09Cung Thiên Bình: 23/09 → 23/10Cung Bọ Cạp: 24/10 → 21/11Cung Nhân Mã: 22/11 → 21/12Cung Ma Kết: 22/12 → 19/01Cung Bảo Bình: 20/01 → 18/02Cung tuy vậy Ngư: 19/02 → 20/03
*
Ảnh bìa 12 cung hoàng đạo đẹp
*
Ảnh bìa Nhân Mã
*
Ảnh bìa Bạch Dương
ảnh bìa những cung hoàng đạo:
*
Ảnh bìa Thiên Bình
*
Ảnh bìa Bảo Bình
*
Ảnh bìa bò Cạp
*
Ảnh bìa Kim Ngưu
*
Ảnh bìa tuy vậy Tử
*
Ảnh bìa Xử Nữ
*
Ảnh bìa Cự Giải
*
Ảnh bìa tuy nhiên Ngư
*
Ảnh bìa Sư Tử
*
Ảnh bìa Ma Kết