" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-400x266.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-600x399.jpg" width="600" height="399" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-600x399.jpg" alt class="wp-image-6643 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-600x399.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-400x266.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-768x511.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-1536x1022.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chiec-o-che-mua-600x399.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Cơn mưa luôn mang về cho con fan nhiều nỗi niềm, tuyệt nhất là đầy đủ người đang có tâm trạng.

Bạn đang xem: Ảnh mưa đẹp nhất

Mưa sẽ làm cho con người ta có thời gian để suy nghĩ về cuộc sống, phải đối mặt với những cảm xúc bé dại nhặt. Hy vọng rằng cơn mưa sẽ cuốn trôi các muộn phiền.


" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-400x600.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-600x900.jpg" alternative text class="wp-image-6644 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-400x600.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-768x1152.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-1024x1536.jpg 1024w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-1365x2048.jpg 1365w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-nang-hat-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Còn với một vài người, cơn mưa lại là khoảng thời gian đầy lãng mạn.

Xem thêm: Ứng Dụng Tập Gym Cho Iphone, 9 App Tập Gym Tại Nhà Miễn Phí

Đây là thời gian để quan tâm đến về rất nhiều diều giỏi đẹp trong cuộc sống. Thiệt tuyêt vời với một trong những buổi sáng vào cuối tuần mưa, được cuôn bản thân trong chăn hoặc nhâm nhi một bóc tách cà phê rét hổi. Mọi buồn phiền sẽ tan trở nên và tích điện sẽ được pin đầy.


" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-600x400.jpg" alt class="wp-image-6645 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-1536x1025.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-2048x1367.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chill-chiec-kinh-duoi-mua-1-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-600x400.jpg" alt class="wp-image-6646 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-2048x1365.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-lang-man-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-400x533.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-600x800.jpg" width="600" height="800" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-600x800.jpg" alt class="wp-image-6647 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-600x800.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-400x533.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-113x150.jpg 113w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-768x1024.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-1152x1536.jpg 1152w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-1536x2048.jpg 1536w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-tam-trang-600x800.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-600x400.jpg" alternative text class="wp-image-6648 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-2048x1365.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-dep-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6649 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-sau-con-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-400x266.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-600x399.jpg" width="600" height="399" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-600x399.jpg" alt class="wp-image-6650 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-600x399.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-400x266.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-768x511.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-1536x1022.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-bao-600x399.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-600x401.jpg" width="600" height="401" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-600x401.jpg" alternative text class="wp-image-6651 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-600x401.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-768x514.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-1536x1027.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-2048x1369.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-ban-tay-hung-giot-mua-600x401.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-400x286.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-600x429.jpg" width="600" height="429" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-600x429.jpg" alternative text class="wp-image-6652 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-600x429.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-400x286.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-150x107.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-768x549.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-1536x1097.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-2048x1463.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/buoi-sang-voi-con-mua-ngoai-cua-so-600x429.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6653 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-2048x1365.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tia-set-bao-hieu-con-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-600x400.jpg" alternative text class="wp-image-6654 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nhung-bong-hoa-hong-duoi-con-mua-lon-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-400x599.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-600x900.jpg" alternative text class="wp-image-6655 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-400x599.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-768x1151.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-1025x1536.jpg 1025w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-1367x2048.jpg 1367w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-co-gai-duoi-con-mua-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-400x600.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-600x900.jpg" alt class="wp-image-6656 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-400x600.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-768x1152.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-1024x1536.jpg 1024w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-1365x2048.jpg 1365w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hai-huoc-chu-cho-mac-ao-mua-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-400x600.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-600x900.jpg" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-600x900.jpg" alt class="wp-image-6657 jetpack-lazy-image" width="378" height="567" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-400x600.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-768x1152.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-1024x1536.jpg 1024w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-1365x2048.jpg 1365w" data-lazy-sizes="(max-width: 378px) 100vw, 378px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-dep-cho-dien-thoai-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-400x257.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-600x386.jpg" width="600" height="386" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-600x386.jpg" alt class="wp-image-6658 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-600x386.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-400x257.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-150x96.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-768x494.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-1536x988.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-2048x1317.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chill-trong-con-mua-600x386.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-400x600.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-600x900.jpg" alt class="wp-image-6659 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-400x600.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-768x1152.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-1024x1536.jpg 1024w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-1365x2048.jpg 1365w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/con-mua-tren-pho-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-400x256.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-600x383.jpg" width="600" height="383" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-600x383.jpg" alternative text class="wp-image-6660 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-600x383.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-400x256.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-150x96.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-768x491.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-1536x982.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-hoa-mau-don-va-nhung-con-kien-600x383.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6661 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-chu-chim-se-duoi-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-400x600.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-600x900.jpg" alternative text class="wp-image-6662 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-400x600.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-768x1152.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-1024x1536.jpg 1024w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-1365x2048.jpg 1365w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-buon-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-400x400.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-600x599.jpg" width="600" height="599" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-600x599.jpg" alt class="wp-image-6663 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-600x599.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-400x400.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-150x150.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-768x767.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-1536x1534.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-hoat-hinh-mua-600x599.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-400x265.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-600x397.jpg" width="600" height="397" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-600x397.jpg" alt class="wp-image-6664 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-600x397.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-400x265.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-150x99.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-768x508.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-1536x1017.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-cho-choi-dua-duoi-con-mua-600x397.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-400x266.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-600x399.jpg" width="600" height="399" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-600x399.jpg" alternative text class="wp-image-6665 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-600x399.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-400x266.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-768x511.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-1536x1022.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-ngoai-cua-so-600x399.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-400x600.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-600x900.jpg" alt class="wp-image-6666 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-400x600.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-768x1152.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-1024x1536.jpg 1024w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-1365x2048.jpg 1365w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/pho-dem-trong-con-mua-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-400x266.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-600x399.jpg" width="600" height="399" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-600x399.jpg" alternative text class="wp-image-6667 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-600x399.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-400x266.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-768x511.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-1536x1022.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-buon-600x399.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-600x400.jpg" alternative text class="wp-image-6668 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-2048x1365.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-vung-nui-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6669 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/dam-co-sau-con-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6670 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hoi-ha-trong-con-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-400x237.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-600x355.jpg" width="600" height="355" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-600x355.jpg" alt class="wp-image-6671 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-600x355.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-400x237.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-150x89.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-768x455.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-1536x910.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-trong-thanh-pho-600x355.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-600x400.jpg" alt class="wp-image-6672 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-2048x1365.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-mua-chill-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-400x225.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-600x338.jpg" width="600" height="338" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-600x338.jpg" alt class="wp-image-6673 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-600x338.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-400x225.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-150x84.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-768x432.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-1536x864.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/canh-mua-thien-nhien-dep-600x338.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6674 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/duong-pho-luc-troi-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-600x400.jpg" alternative text class="wp-image-6675 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-buon-ngoai-cua-kinh-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-600x400.jpg" alternative text class="wp-image-6676 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/vung-nuoc-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-400x344.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-600x515.jpg" width="600" height="515" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-600x515.jpg" alt class="wp-image-6677 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-600x515.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-400x344.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-150x129.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-768x660.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-1536x1319.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-2048x1759.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-dep-chu-chim-duoi-mua-600x515.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-400x400.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-600x600.jpg" width="600" height="600" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-600x600.jpg" alt class="wp-image-6678 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-600x600.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-400x400.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-150x150.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-768x768.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-1536x1536.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-2048x2048.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/cau-vong-tren-thanh-pho-600x600.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-400x266.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-600x399.jpg" width="600" height="399" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-600x399.jpg" alt class="wp-image-6679 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-600x399.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-400x266.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-768x511.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-1536x1022.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-tren-canh-cay-600x399.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-400x554.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-600x831.jpg" width="600" height="831" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-600x831.jpg" alt class="wp-image-6680 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-600x831.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-400x554.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-108x150.jpg 108w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-768x1064.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-1108x1536.jpg 1108w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-1478x2048.jpg 1478w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-tren-vach-nui-600x831.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-400x225.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-600x338.jpg" width="600" height="338" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-600x338.jpg" alt class="wp-image-6681 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-600x338.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-400x225.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-150x84.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-768x432.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-1536x864.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-giot-mua-dep-600x338.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6682 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/chu-chim-duoi-con-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-600x400.jpg" alt class="wp-image-6683 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-1536x1025.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/me-con-chuot-tui-duoi-con-mua-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-400x250.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-600x375.jpg" width="600" height="375" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-600x375.jpg" alternative text class="wp-image-6684 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-600x375.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-400x250.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-150x94.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-768x480.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-1536x960.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-2048x1280.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-hd-mua-roi-600x375.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-400x254.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-600x381.jpg" width="600" height="381" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-600x381.jpg" alternative text class="wp-image-6685 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-600x381.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-400x254.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-150x95.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-768x487.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-1536x974.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hat-mua-roi-xuong-mat-nuoc-600x381.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-400x600.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-600x900.jpg" alt class="wp-image-6686 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-400x600.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-768x1152.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-1024x1536.jpg 1024w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-1365x2048.jpg 1365w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/tach-cafe-va-con-mua-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-400x267.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-600x400.jpg" width="600" height="400" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-600x400.jpg" alternative text class="wp-image-6687 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-600x400.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-400x267.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-768x512.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-1536x1024.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-2048x1365.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/mua-roi-tren-lan-can-600x400.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-400x599.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-600x900.jpg" width="600" height="900" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-600x900.jpg" alt class="wp-image-6688 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-600x900.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-400x599.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-100x150.jpg 100w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-768x1151.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-1025x1536.jpg 1025w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-1367x2048.jpg 1367w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/bong-den-trong-con-mua-600x900.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-400x225.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-600x338.jpg" width="600" height="338" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-600x338.jpg" alt class="wp-image-6689 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-600x338.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-400x225.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-150x84.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-768x432.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-1536x864.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-2048x1152.jpg 2048w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/hinh-nen-mua-anime-600x338.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-400x266.jpg" data-large-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-600x398.jpg" width="600" height="398" src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-600x398.jpg" alt class="wp-image-6690 jetpack-lazy-image" data-lazy-srcset="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-600x398.jpg 600w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-400x266.jpg 400w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-150x100.jpg 150w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-768x510.jpg 768w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-1536x1020.jpg 1536w, https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen.jpg 1920w" data-lazy-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-lazy-src="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/nuoc-mua-tren-mang-nhen-600x398.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
" data-medium-file="https://ptt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/anh-nen-mua-an-tuong-400x250.jpg" data-large-file="https://ky