Bạn đã tìm bí quyết xoay ảnh trong Photoshop dễ nhất? hiện tại, chúng ta thể áp dụng tính năng không lấy phí Transform để xoay ảnh. Trong khi còn Rotate View Tool nữa. Mình vẫn giải thích chi tiết hai biện pháp này trong phần tiếp theo sau