Dạy học viên hoặc bé bạn toán học đơn giản với bảng cửu chương thân thiện với trẻ em này. Mẫu bảng cửu chương đưa ra các số từ 1 đến 10 và có hình nền là một ngôi trường. Đây là một mẫu bảng toán học có thể truy hỏi cập được để dạy toán ở cấp độ cơ bản.

Excel


Bạn đang xem: Miễn phí bảng cửu chương

Tải xuống
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Tờ điểm danh cuộc họp
Word
*

Xem thêm: Châm Ngôn Bán Hàng 'Chất' Khiến Khách Chốt Đơn Ngay Và Luôn

Trang tính đăng ký tiệc lớp học
Word
*

Kế hoạch bài học hàng tuần
Excel
*

Bản trình bày về giáo dục toán học với Pi (màn hình rộng)
PowerPoint

Tìm cảm hứng đến dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh