Hiện nay vấn đề đảm bảo môi trường là chủ đề nóng trên những trang social các phương diện báo hiện nay. Mọi hiện tượng lộ diện bụi mịn, bã, đồng minh lụt, lở đèo… mở ra nhiều và sảy ra liên tục càng làm vấn đề đảm bảo môi trường trở nên đề nghị thiết. Hãy cùng hòa thông thường với nhân loại thực hiện nay việc đảm bảo an toàn môi ngôi trường với biểu ngữ / khẩu hiệu đảm bảo môi ngôi trường nhé!


I. Biểu ngữ là gì?

*
*
*
*
*
*

Air Pollution is also a weapon of mass destruction.Air pollution is not a joke. Air pollution will make you choke.Air pollution is slow poison, it kills our lungs.Air pollution is turning Mother Nature prematurely grey.Reduce air pollution & increase your life span.Stop pollution is the best solution!Air Pollution, a Cause of Global Disaster.Be a part of solution not part of the pollution.Tree plantation is best option against pollution.Air Pollution isn’t cool so don’t be fools.Don’t let our future go up in smoke.Green Revolution is the best Solution lớn remove Pollution.If you pollute air today it will pollute your lungs tomorrow.Leave Pollution, save the nation.Let your feet vày the walking into cleaner air!Pollution – if we don’t kill it, it will kill us.Pollution free, what the world wants to be Pollution is our silent enemy, just finish it silently.It isn’t pollution that’s harming the environment. It’s the impurities in our air và water that are doing it.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về môi trường

Slogans About Save Water (Khẩu hiệu về tiết kiệm ngân sách và chi phí nước)

Conserve Water! Preserve Life!Don’t litter, Save Water.No water no life. No blue, no green.Rainwater tank won’t break the bank.Raise your voice against water pollution.Water is driving force of all nature.Water is life, so don’t hit your life.Water, water everywhere try to save it if you care.If there is magic on planet it is contained in water.Keep water bodies clean khổng lồ save aquatic animals lives.Save water today or live in a desert tomorrow.Save water, it will save you later.Say no to lớn water pollution và lead a healthy life.Stop the pollution quick, don’t make water sick.Stop water pollution và save nature.The best gift you can give to coming generation is water.A drop of water is worth more than a sack of gold for a thirsty man.There are number of ways lớn save water và they all start with you.Thousands have lived without love, not one without water.Wait, stop & think. Save water khổng lồ drink.We forget that Water Cycle và the Life cycle are one.When the well is dry we know the worth of water.When you save water, it saves you back.

Xem thêm: Tổng Hợp Từ Nối Là Gì - Từ Nối Trong Tiếng Anh

SAY “NO” lớn PLASTIC (Nói không với nhựa)

Say no khổng lồ plastic và save world!Don’t use plastic và be fantasticSave earth. Say no to a plastic bag now.Use less plastic it helps lớn save the world.Beat plastic pollution. If you can, reuse it refuse itDo something drastic …. Cut plastic! Say not to plastic bags.Recycle for the life cycle.Every bit of plastic ever made still exists somewhere.

Bảo vệ môi trường thiên nhiên là trách nhiệm cũng tương tự nghĩa vụ của mỗi người chúng ta. Môi trường xanh sạch sẽ và đẹp mắt giúp nâng cấp chất lượng cuộc sống, sức mạnh của mỗi người mỗi gia đình. Hãy tầm thường tay đảm bảo an toàn môi ngôi trường và viral slogan / khẩu hiệu bảo đảm môi ngôi trường đến bạn bè, người thân và gia đình.