Trong bài viết này, học tập Excel Online đã hướng dẫn các bạn cách chuyển từ ngày tháng về format số hoặc chữ trải qua 2 tình huống: Định dạng ngày tháng (Date) hoặc tháng ngày với định dạng chữ (Text).
Chuyển từ ngày tháng về format số hoặc chữChuyển tài liệu kiểu tháng ngày được format Text về Number

Chuyển từ ngày tháng về định hình số hoặc chữ

Chuyển từ ngày tháng về format chữĐôi khi bạn không ao ước những ô chứa dữ liệu ngày tháng của bản thân mình tham gia vào tính toán. Vào trường phù hợp đó, đưa định dạng về Text là một trong cách giải quyết và xử lý vấn đề này.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*