Đôi khi, trong vượt trình làm việc với dữ liệu ngày tháng sinh sống trong Excel, họ cần tính khoảng thời hạn giữa nhì thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc sử dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được tác dụng này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa phần nhiều các thông tin về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Cách tính số tháng trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)Trong đó: Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày ban đầu của một khoảng thời hạn đã cho. End_date: Là ngày ở đầu cuối hoặc ngày chấm dứt khoảng thời gian. Unit: Là giá bán trị thông tin muốn trả về.

Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel bằng hàm datedif

Tính số phút hai thời gian trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:=INT((B2-A2)*24*60)và nhận được kết quả là 2579334Hoặc=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính thời gian giây thân hai thời gian trong Excel

Tính số năm thân hai thời khắc trong Excel

Tính số tháng thân hai thời điểm trong Excel

Tính số ngày thân hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời khắc trên họ sử dụng hàm datedif với phương pháp sau:=DATEDIF(A2,B2,"d")và dìm được hiệu quả là 1791Trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho các trường hợp chúng ta cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân chia sẻ nội dung bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn số 1 để trang web liên tiếp những nội dung bài viết thế này

Tính thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta sử dụng công thức hàm datedif để thực hiện:=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"Và dìm được kết quả như ước ao muốn:4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để sử dụng hàm TEXT, bọn họ hãy có tác dụng quen với cùng 1 số quy cầu định dạng của hàm này.
Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số trang bị nhất ví dụ rồi, bọn họ muốn format gì thì bọn họ sẽ bỏ vô đó. Tham số thứ hai là chúng ta muốn định dạng như vậy nào, trong bài xích này, chúng ta muốn định hình thời gian. Vậy nên bọn họ sẽ xem thêm 1 số ví dụ sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h") Tính giờ cùng phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm") Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif, mình đang cung cấp cho bạn thêm một lấy ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, bọn họ có 2 biện pháp làm như sau:
*
Cách 1: sử dụng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày kết thúc – Ngày bắt đầuKết quả giống như tại ô C2 trong hình trên.

Xem thêm: Tập 1/4 - Phim Liên Xô

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngàyCấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")Ký hiệu “d” đại diện cho một ngày (Day)Ta thấy hiệu quả của cả 2 cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, dẫu vậy dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do đó ta có thể làm như sau:Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày phân tách cho số 7
*
Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần thân hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ áp dụng hàm loại bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:
*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên nguyên tắc tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng tham số “y” vào hàm DATEDIF như sau:
*
Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số mon lẻ ngoài số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”
*
Trong ô E2, cách làm Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)


*